Dnes je meniny oslavuje
     
   

Politické dianie v Dúbravke

V tejto časti by sme Vám radi odprezentovali osobnosti, ktoré reprezentujú mestskú časť Dúbravka. Pri každom poslancovi je link na email, na ktorý môžete priamo položiť otázku na konkrétneho poslanca a odpovede budú publikované na našich stránkach alebo kliknutím na blok poslanca zobraziť detail a zanechať komentár.

Politické strany a hnutia podporujúce Koalíciu za Dúbravku.

Zoznam poslancov priebežne dopĺňame, ak ste nenašli svojho obľúbenca neváhajte nás kontaktovať, stačí poslať na náš kontaktný email fotku o veľkosti 100 x 100 px a krátky popis.


Martin Zaťovič

Som ženatý s manželkou Zdenkou, s ktorou máme dve deti. Mojím bydliskom je od roku 1971 Dúbravka. Študoval som na ZŠ Beňovského a neskôr na Gymnáziu Bilíkova 24. Vyštudoval som Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave (magisterské a doktorandské štúdium). Od roku 1995 som pracoval ako učiteľ matematiky a geografie. Neskôr, od roku 2008, som pôsobil ako zástupca riaditeľa na Gymnáziu Bilíkova v Bratislave. Svoju politickú kariéru som začal ako člen SDKÚ-DS 2006-2010 a poslanec miestneho zastupiteľstva v MČ Dúbravka. Od roku 2009 som bol poslancom BSK a od roku 2010 poslanec mesta Bratislava.
Narodený 14.11.1971, +421 905 751 458 martin.zatovic@gmail.com>
 

Juraj Káčer

Som rodený Dúbravčan. Mal som to šťastie, že sa mi počas môjho doterajšieho života podarilo v Dúbravke aj aktívne žiť a využívať výhody, ktoré naša relaxačno-oddychová mestská časť poskytovala. Narodil som sa (7.1.1985) na ulici Kapitána Rašu, ale väčšinu života som prežil s rodičmi na Alexyho. Nakoľko mi pribudli rodičovské povinnosti, stal som sa hrdým otcom dcérky Dorotky, musel som riešiť otázku bývania a podarilo sa mi kúpiť byt opäť na Alexyho ulici, kde žijem. Na detstvo prežité v Dúbravke mám len tie najlepšie spomienky. V Dúbravke som od detstva hrával aktívne hokejbal (F.O.F.O Dúbravka, Grey Socks, ŠK Dúbravka, Škorpión Dúbravka, Hurikán Dúbravka atď.), futbal (ŠKP) a zúčastňoval sa väčšiny podujatí, ktoré v Dúbravke v tom období fungovali. Pred štyrmi rokmi som sa rozhodol aktívne podieľať aj na riadení resp. smerovaní našej obce. Mal som pocit, že sa život a charakteristika zelenej a čistej mestskej časti pomaly vytráca. Veľmi by som si želal, aby ešte aj moja dcéra zažila aspoň čiastočne takú Dúbravku ako si ju pamätám ja. Nechcem nečinne sedieť a spomínať, ale minimálne sa pokúsiť o zmenu.
Narodený 7.1.1985, +421 903 865 846, juraj.kacer@gmail.com
 

Zdenka Zaťovičová

Narodila som sa 4.4.1977, som vydatá a s manželom Martinom spoločne vychovávame dve deti. Dúbravka sa stala mojim domovom a domovom mojej rodiny po svadbe, pôvodne pochádzam z Kramárov. Základnú školu som navštevovala na Kramároch, stredoškolské časy som už strávila v Dúbravke na Gymnáziu Bilíkova 24. Vysokú školu som vyštudovala na Trnavskej univerzite. Odbor sociálnu prácu som si vybrala z dôvodu, že mi je táto problematika veľmi blízka a 12 rokov som sa jej venovala aj v pracovnom procese. Pred 4 rokmi som sa začala aktívne zaujímať o dianie a život v mestskej časti. Zúčastnila som sa miestnych zastupiteľstiev, ktoré sú pre verejnosť prístupné. Nepáčilo sa mi množstvo vecí, ktoré som sa postupne dozvedala, preto som sa rozhodla kandidovať za miestnu poslankyňu, čo sa mi úspešne podarilo. Od roku 2010 pôsobím ako poslankyňa Miestneho zastupiteľstva v Dúbravke, ako členka Miestnej rady, predsedníčka sociálnej komisie, členka komisie školstva a zároveň som 4 roky aj členkou komisie sociálno-zdravotnej a bytovej v hl. meste Bratislavy ako neposlanec odborník. Komisie, v ktorých pôsobím predstavujú aj moje priority v oblastiach, na ktoré som sa zamerala nakoľko sú tieto oblasti v určitých veciach navzájom prepojené. Na rozbehnutých projektoch by som veľmi rada pokračovala ďalej ako poslankyňa mestského zastupiteľstva za Dúbravku. Najmä preto som sa rozhodla kandidovať. Som jediná spomedzi všetkých kandidátov, ktorá sa aktívne venuje sociálnej problematike a riešeniu sociálnych problémov, ktoré sú určené pre všetky vekové kategórie. Váš hlas mi môžete dať 15.11.2014 a na kandidátke do Mestského zastupiteľstva hl.m SR Bratislava ma nájdete pod číslom 14. Viac o mne, o mojej politickej a sociálnej práci sa môžete dozvedieť na stretnutiach so mnou.
zdenka.zatovicova@gmail.com +421 905 665 815
 

Tomáš Husár

Dúbravka je mojim domov už rovných 20 rokov. Navštevoval som materskú školu na Sekurisovej ulici, následne som študoval na ZŠ Sokolíkova a na gymnáziu na Bilikovej 24. Po skončení strednej školy som študoval informatiku na Slovenskej technickej univerzite a aktuálne externe študujem na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Hovorím plynulo po anglicky a dohovorím sa aj po nemecky, často bicyklujem, hrám futbal a chodím na turistiku. Už viac ako 2 roky som aktívnym členom OZ Zelená hliadka, kde spolu s ďalšími dobrovoľníkmi upratujeme čierne skládky v Bratislave, bojujeme proti vizuálnemu smogu a debarierizujeme hlavné mesto. Som zakladajúcim členom OZ Dubravčan a autorom petície proti vzniku ďalších herní v Dúbravke. Kandidujem na miestneho poslanca v 3. volebnom obvode (Kpt. Rašu, Saratovská, Drobného, Nejedlého a okolie) a medzi moje priority patrí podpora športu, kultúry a mládeže, životné prostredie a verejný priestor ako taký.
Narodený 16.12.1990, +421 908 783 866, tomhusr@gmail.com
 

Ľuboš Krajčír

Som nie len rodený Dúbravčan, ale plánujem tu vychovávať aj svoje deti. Preto som sa rozhodol kandidovať do miestného zastupiteľstva, a tak napomôc rozvoju Dúbravky pre mladé rodiny. Mojou prioritou je rozvoj detských ihrísk, škôl, tak, aby každý malý Dúbravčan sa mal, kde hrať a v škole mal šancu rozvíjať svoj talent.

 

Marcel Burkert

Žiadne istoty. Čakanie na niekoho, kto to za nás spraví, ale ani rezignácia ešte nikdy nič nevyriešili. Ak si to v čo najväčšom počte uvedomíme, urobíme prvý, ale rozhodujúci krok k zmene. Potom nám bude chýbať už „len“ odhodlanie k občianskemu aktivizmu, alebo poctivo hľadať medzi kandidátmi tých, ktorí svojimi skutkami dokázali, že majú charakter a odvahu obhajovať férovosť a čestnosť. Myslím si, že minimálne tá odvaha mi v živote zatiaľ nikdy nechýbala, a to ani vtedy, keď to bolo pre mňa osobne nevýhodné. Bude mi cťou, ak vás o tom budem môcť presvedčiť aj ako poslanec. Viac na mojom blogu: http://burkert.blog.sme.sk/. Povolaním učiteľ, príležitostný turistický sprievodca. Ženatý, s manželkou Máriou 2 deti, byt. Pri kríži 38. Kandidujem v 2. volebnom obvode, t.j. zhruba štvrť medzi starou Dúbravkou a konečnou električiek.
marcel.burkert@gmail.com, +421 910 326 451
 

Branislav Semančík

V Dúbravke bývam od svojho detstva. Pamätám si ešte horáreň a všetky lesné chodníčky v terajšej domovej zástavbe v okolí ulíc Tranovského a Homolovej, kde stavebný betón postupne vytláča prírodné drevo a zeleň. Navštevoval som škôlku na Homolovej a vychodil základnú školu na vtedajšej Krajňákovej ulici. Potom som vyštudoval dopravnú školu a popri štúdiu som sa aktívne venoval športu. Nakoľko moje aktivity potrebovali vyššie športové vzdelanie, absolvoval som dvojročné štúdium na FTVŠ v Bratislave. Niekoľko rokov som popri športe pracoval aj v iných mestských častiach. Je pre mňa nepochopiteľné, že deti a mládež v našej mestskej časti dostali na ceste k športu "červenú". Všetky štúdie ukázali, že deti a mládež majú o šport záujem, len podpora od kompetentných nesmie prestať. Nie všetky deti venujúce sa aktívne športu skončia ako reprezentanti, ale súťaživosť, zodpovednosť, samostatnosť, dodržiavanie pravidiel, objavovanie nových kamarátov a spoznávanie miest, kam za športom cestujú sú veci a možnosti, ktoré deťom nesmieme zobrať. Sú to hodnoty, ktoré si zoberú so sebou na celý život, ale hlavne pomôžu im orientovať sa v živote. Bol by som rád, keby sa mi podarilo prispieť svojou aktivitou k sprístupneniu športovísk pre všetkých Dúbravčanov, na všetkých výkonnostných úrovniach a v každom veku. Cieľom by bolo vybudovať najväčšie športové kluby v celom štvrtom obvode s úspešným reprezentovaním našej mestskej časti a celej Bratislavy. Určite by som podporil aj kultúru a všetky aktivity, ktoré by prispievali k efektívnemu tráveniu voľných chvíľ.
Narodený 4.4.1971, branislav.semancik@gmail.com
 

Marián Takács

Som rodený Dúbravčan, takže v Dúbravke žijem už 35 rokov. Navštevoval som materskú škôlku na Bazovského a základnú školu na Batkovej ulici. Strednú školu som absolvoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej. Od roku 2010 pôsobím v dúbravke ako poslanec miestneho zastupiteľstva, predseda komisie životného prostredia a podpredseda v ekonomickej komisii. Jednou z mojich priorít je riešenie územného rozvoja Dúbravky zo zachovaním zelene, keďže zeleň je najväčšou devízou našej mestskej časti. Budovanie transparentnosti pri narábaní s financiami Dúbravky, otvorenosť miestneho úradu pre občanov, informovanosť občanov cez elektronizáciu úradu a možnosť rozhodovať v zásadných otázkach smerovania Dúbravky verejnou diskusiou.
takacs.marian@gmail.com, +421 905 406 359
 

Vladimír Straka

V Dúbravke bývam od svojich 5 rokov. Navštevoval som tu ZŠ Sokolíkova, potom Gymnázium Bilíkova, neskôr pokračoval na Ekonomickej Univerzite. Prisťahovali sme sa sem z krásnej zelenej Petržalky, z ktorej sa medzičasom stala známa betónová džungľa. Dnes sa týmto smerom vyvíja aj Dúbravka. Mám pocit, že som svojim starým rodičom, ale i okoliu všeobecne dlžný niečo proti tomu urobiť a preto som sa rozhodol uchádzať sa o post poslanca mestskej časti. Pretože nie rečami od televízora a búchaním sa do stola, či do pŕs sa dá niečo zmeniť. Dlhodobo sledujem, ako sa manipuluje mienkou ľudí, ako sa im klame do očí, ako zarábajú spriaznené firmy na nezmysloch, ako sa predávajú pozemky na zastavanie, ako sa rozdávajú byty i pozemky a naopak neopravujú sa cesty, či podchody, nekosí sa tráva, starostlivosť o chorých a starých ľudí sa obmedzila na frázy v novinách a lacné pohostenie pred voľbami, o mladých ani nehovoriac. Pre tých zostali iba drogy, a herne sa stali obrazom Dúbravky. Petícia tisícok obyvateľov proti stavbe pri Koprivnici sa odignorovala, zato petícia niekoľkých jednotlivcov viedla k nezmyselnému jednosmerkovaniu ulíc, ktoré naozaj nepomohlo nikomu. A tu mi zasvietilo červené svetlo pred očami – DOSŤ! Chcem pomôcť vrátiť Dúbravku do správnych koľají slušnosti a príjemnosti. Domnievam sa, že počas môjho kariérneho pôsobenia (banka, ministerstvo, živnostník) som získal dostatok skúseností, aby som vedel čo robiť. Moje skúsenosti zdravotne postihnutého mi zase dávajú reálne možnosti a skúsenosti, aby som vedel ponúknuť starším a handicapovaným spoluobčanom viac, než len pohárik lacného vína a ešte lacnejšie reči plné sľubov k tomu. Jednoducho treba návrat k hodnotám, poriadku a slušnosti!
vladostraka.politika@gmail.com
 

Mário Borza

Som rodený dúbravčan 27 rokov. Študoval som na ZŠ Batkova, následne na strednej škole Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici, pričom vysokoškolské štúdium som ukončil na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore Obchodný manažment. Počas vysokej školy som absolvoval pracovnú stáž v Stuttgarte (Nemecko) a taktiež študijnú stáž v mestečku Weingarten (Nemecko). Som zakladajúcim členom OZ Dubravcan a taktiež iniciátorom petície za revitalizáciu a rekonštrukciu detských ihrísk.
Narodený 5.12.1986, +421 904 608 651 mario.borza1@gmail.com
 

Alexej Dobrolubov

Dúbravka je mojím domovom od narodenia, od 19 rokov pracujem v oblasti verejnej politiky a neziskového sektora, kde som sa venoval zlepšeniu komunikácie medzi občanmi a politikmi. Ako kandidát na poslanca miestného zastupiteľstva, je mojím cieľom vytvoriť aktívnu spoluprácu medzi občanmi a miestnymi poslancami na presadzovanie tém, ktoré budú vznikať počas mandátu, a ich aktívnému riešeniu.
alexejdobrolubov@gmail.com +421 940 867858
 

Ján Ružovič

Pochádzam zo starej Dúbravky, som ženatý otec troch detí. Absolvoval som ZŠ na Žatevnej ulici (dnešný Miestny úrad) a neskôr aj na Pekníkovej a Dolinského ulici. Potom som študoval na SPŠ dopravnej v Bratislave. Keďže mi nieje ľahostajné, čo sa v Dúbravke deje, rozhodol som sa kandidovať v nastávajúcich komunálnych voľbách za poslanca MČ Dúbravka a podielať sa tak na zveľaďovaní našej Dúbravky.
janickodzony@azet.sk, +421915394405
 

Pavel Vladovič

Som Dúbravčan, ženatý, otec dvoch detí. Chcem s rodinou, priateľmi a známymi pokojne bývať a žiť v Dúbravke. Chcem prispieť k tomu, aby nám všetkým bola Dúbravka miestom pre dobrý život a miestom, kde sa my a naše deti budú vždy s radosťou v srdci vracať. Som konzultant, už v jednom období som pôsobil v komisii ekonomickej a podnikateľských aktivít. Teraz by som chcel prehĺbiť moju účasť a spoluzodpovednosť na rozhodovaní o dianí a živote v Dúbravke. Mám na Vás všetkých dve prosby alebo lepšie požiadavky, prvá poďte voliť a ukážte, že Vám nie je jedno čo sa u nás v Dúbravke deje a druhá komunikujte s poslancami na všetkých úrovniach.
pavel.vladovic@gmail.com
 

Matej Nagy

K mojej účasti na komunálnej politike ma dohnala moja náklonnosť k prírode na Devínskej Kobyle. Keď som býval v Karlovej Vsi a chodil som k svojej babičke do Dúbravky, trápila ma výstavba v lese, v Tavarikovej kolónii a na svahoch Kobyly zo strany Devína. Teraz keď som obyvateľom Dúbravky, vidím, že sú aj ďalšie veci v Dúbravke potrebné na zmenu. Som liečebný pedagóg a pracujem ako šéf občianskeho združenia v Devínskej Novej Vsi. Pracujeme s deťmi a mládežou a mnoho z nich k nám prichádza pre pomoc aj z Dúbravky, lebo v nej podobná služba neexistuje. Celkovo si však myslím, že v našej mestskej časti je málo rozvinutá služba rodinám. Rád by som rozbehol aj vyššiu podporu občianskym aktivitám a združeniam, lebo bez nich je mestská časť bezruká.
strato@zoznam.sk
 

Miroslav Sedlák

V Dúbravke žijem takmer celý svoj život (od svojich 3 rokov). Chodil som do škôlky na Sekurisovej ulici, následne som navštevoval ZŠ na Nejedlého ulici. Za strednú školu som si zvolil SPŠE K. Adlera 5, tzv. „Adlerku“, kde som vyštudoval odbor elektrotechnik s dôrazom na počítačové systémy. Keďže vysoká škola v Dúbravke nie je, vybral som si štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne Filozofickú fakultu. Odbor Archeológia, čím som si začal plniť detský sen. Momentálne som v poslednom, teda v 5. ročníku štúdia. Počas štúdia som napísal Bakalársku prácu s názvom „Archeologická topografia Lamačskej brány a Devínskej Kobyly, v ktorej som zozbieral všetky archeologické lokality v Bratislave IV, teda aj v Dúbravke spadajúce do obdobia od doby kamennej po rok 1000. Moje ciele: podpora kultúry vo všetkých jej oblastiach, ako aj priniesť viac kultúrnych podujatí pre všetky vekové kategórie, podpora a rozvoj športu a športovísk. Zároveň by som chcel zabrániť ničeniu Dúbravskej histórie a naopak prispieť k jej zveľaďovaniu a lepšej prezentácii.
Narodený 26.11.1990, sedlak.mir@gmail.com
 

Dušan Mikuláš

Dúbravka je mojim domovom od narodenia, chodil som tu do jasiel a škôlky na Sekurisovej a na ZŠ Nejedlého. Dokonca aj moja matka dlhé roky pracovala v bývalej Tesle a neskôr v SOS na Drobného. Vyštudoval som právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, v súčasnosti pôsobím od roku 2010 ako advokát, ako poslanec mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Dlhodobá nečinnosť a pasivita tunajšieho miestneho úradu a jeho vedenia ma viedlo k úvahe o vstupe do komunálnej politiky, kde pôsobím od decembra 2010 ako poslanec mestskej časti. Bohužiaľ ostatné voľby nepriniesli vhodný výsledok, ktorý by nášmu poslaneckému zboru umožnil efektívne pracovať na zveľadení Dúbravky a preto verím, že budeme toto úsilie môcť aj naďalej vyvíjať, ale už pod vedením nášho nového starostu. Preto sa budem aj teraz snažiť o Vašu podporu v nastávajúcich komunálnych voľbách.
dusan.mikulas@gajdosik.net, 0903 303 988
 

Marián Podrazil

V Dúbravke žijem od narodenia, absolvoval som ZŠ na Sokolíkovej ulici, neskôr pokračoval na Gymnáziu Bilikova a úspešne zakončil štúdijnu etapu magisterským štúdiom na Prírodovedeckej Fakulte UK v susednej Karlovej Vsi. Po dvojročnej študijno-pracovnej skúsenosti v Spojených Štátoch, som sa vrátil späť na Slovensko a začal svoju pracovnú ako aj politickú kariéru. Od roku 2010 pôsobím ako (nezávislý) poslanec miestneho zastupiteľstva MČ Dúbravka. Súčasne pôsobím ako podpredseda komisie životného prostredia a člen ekonomickej komisie.
Nezávislý, podrazil17@yahoo.com
 

Maroš Repík

Narodil som sa v roku 1972 a celý život som Bratislavčan. Do roku 2006 som žil v Karlovej Vsi a potom som sa s rodinou presťahoval do Dúbravky. Som ženatý a mám dve deti. Po ukončení štúdia som pracoval v obchodnej spoločnosti ako referent a v roku 1997 som sa stal jej riaditeľom. V súčasnosti pracujem externe pre zahraničnú spoločnosť, ako obchodný konzultant a vlastním hudobnú agentúru. Mojim druhým povolaním sa stala hudba . Vyučujem hru na bicie nástroje a som členom rôznych hudobných telies s pôsobením po celom území Slovenska. V Dúbravke som členom mediálnej komisie. Rád by som svojími skúsenosťami z riadenia obchodnej spoločnosti, svojou znalosťou z oblasti kultúry, marketingu , prispel k rozvoju Dúbravky a aktívne sa podujal riešiť problematiku bežných starostí „Dúbravčana“ Rozhodol som sa kandidovať v nastávajúcich komunálnych voľbách za poslanca MČ Dúbravka . Ďakujem Vám za vašu priazeň.
maros.repik@gmail.com
 

Libor Gula

Do Dúbravky som sa priženil z Ružinova, manželka tu býva od narodenia. Mám 40 rokov, som otcom troch dcér. Som ekonóm, hovorím plynule francúzsky, anglicky, nemecky, rusky, dohovorím sa aj arabsky. ZŠ som vychodil striedavo v Bratislave a v Alžírsku kde moja mama pracovala osem rokov ako lekárka. Vyštudoval som zahraničný obchod na Obchodnej fakulte EU v Bratislave. Posledný ročník štúdia som ukončil na College of Europe v Bruggách v Belgicku, kde som získal postgraduálny titul v ekonómii. Pracoval som 5 rokov ako finančný manažér v automobilovej firme, následne som pôsobil v rokoch 2005-2010 ako ekonomický a finančný radca a zástupca Ministerstva financií SR (MF SR) v OECD v Paríži. Po návrate domov som pracoval dva roky ako riaditeľ odboru bankovníctva na MF SR. V súčasnosti pracujem ako manažér pre reguláciu a dane v nadnárodnej spoločnosti. Som spoluzakladateľom OZ za vytvorenie Parku pod záhradami, ktorého cieľom je vytvorenie centrálneho parku v Dúbravke pri Kostole Ducha Svätého. Žiaľ, napriek získaniu viac ako 3 tisíc podpisov v petícii za zachovanie najväčšej zelenej plochy v Dúbravke a vytvorenia parku na tomto mieste sa nám tento zámer nepodarilo presadiť. Ubúdajúca zeleň v Dúbravke, podozrenia z netransparentného nakladania s verejnými zdrojmi mestskej časti, problémy s infraštruktúrou a iné otázky súvisiace s kvalitou života Dúbravčanov sú hlavnými dôvodmi , prečo som sa rozhodol kandidovať v komunálnych voľbách. Kandidujem v 2. volebnom obvode. Stal som sa sympatizantom strany Sieť, doposiaľ som nebol v žiadnej politickej strane.
Narodený 11.7.1974, lgula@centrum.sk
 

Juraj Štekláč

Narodil som sa r.1970 a r.1973 som sa spolu s rodičmi prisťahoval do Dúbravky, kde mám trvalé bydlisko doteraz. Absolvoval som tu Základnú školu na Batkovej ulici, chodil do hudobnej školy. Do ďaľších škôl som už chodieval do mesta, kde som absolvoval Gymnázium A. Markuša na ulici Červenej Armády (terajšie Gymnázium Gröslingova), neskôr Lekársku fakultu UK. Absolvoval som 2 atestácie z vnútorného lekárstva a jednu z endokrinológie, r.1997 pod vedením holandských lektorov školu riadenia v zdravotníctve (HMS – Health Managment School). R. 2010 som obhájil titul PhD. V súčastnosti vykonávam lekársku prax a konzultačné činnosti. Aktuálne na univerzite študujem špecializáciu Verejné zdravotníctvo - MPH (Master of Public Health), v snahe venovať sa potrebám zdravotnej starostlivosti v komunitách so zmapovaním požiadaviek na ambulancie v Dúbravke. Pocit stagnácie našej spoločnosti ma priviedol k verejnej angažovanosti. Zaujímam sa o ľudské práva, otázky verejného zdravotníctva, sociálne služby, programy kvality života a funkcie komunitného ekosystému. R. 2006 som spoluzaložil občianske združenie ANTIAGE&Jesenium, ktoré má ambíciu venovať sa podpore zdravia, vzdelávania a kvalite života.
juraj.steklac@gmail.com
 

Juraj Horan

V Dúbravke žijem od svojich 9 rokov, nasťahoval som sa sem s rodičmi v roku 1973.Na základnú školu som chodil na ZŠ Sokolíková .Strednú školu som absolvoval na Gymnáziu Bilíková.Po maturite som študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Považujem sa za rodeného občana Dúbravky ale som sklamaný ako sa Dúbravka vyvíja, hoci má všetky predpoklady na rozvoj a kvalitné bývanie. Dúbravka má najviac zelených plôch zo všetkých mestských častí Bratislavy, ktoré potrebujú starostlivosť a nie dva krát ročne kosenie .Ako naše vyše 30-40 ročné stromy vyzerajú vidíme na každom kroku –džungľa. Preto sa chcem zamerať na revitalizáciu zelených pľúc Dúbravky a vytváraní moderných a odborne ošetrovaných zelených zón Dúbravky. Mám dve deti, pracujem vo finančnom sektore.
horan@kpas.sk, +421 905 236 036
 

Zverejňovanie zmlúv Dúbravčan o.z.

Zmluva o dotácií Dúbravčan o.z.
Zmluva s dodávateľom


Počasie v Dúbravke

Počasie Bratislava - Svieti.com

Napíšte vlastný príspevok

Nadpis:

Príspevok:
súhlasím s diskusnými pravidlami
Jeden + = 30

Cyklotrasy v okolí Dúbravky

Internetový portál letsbike.eu bol vyhotovený v rámci implementácie projektu „Za mostom“, spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.Aby vaše auto vždy naštartovaloPedikúra HELENA

Ponúkam medicinálnu (suchú) pedikúru, reflexné masáže nôh, detoxikačné kúpele nôh, kombinovanú pedikúru (kombinácia mokrej so suchou).

Prevádzka: Dom kultúry,Saratovská 2/A, Dúbravka
Kontakt: 0911 605 101

Materská škola Rybička

MŠ Rybička, Heyrovského 2, Bratislava
+421 905 408 999, info@skolka-rybicka.sk


Už len mesiac do začiatku školského roka a ešte je veľa detí v Dúbravke, ktoré nemajú materskú škôlku. Ponúkame Vám MŚ Rybička, veselú škôlku rodinného typu s individuálnym prístupom, so zameraním na emocionálnu bezpečnosť detí a zdravý pohyb. Vzťahy k deťom ale aj v kolektíve sú postavené na vzájomnom rešpekte a úcte.

Rybička je v Lamači, Heyrovského 2, na skok od Dúbravky. Má krásne čisté a veľké priestory, špecifikom je vlastná pohybová miestnosť. Program zahŕňa veľa pohybu a kreatívnych aktivit hlavne vonku, klasickú prípravu predprimárneho vzdelávania obohatenú o aktuálne nápady a aktívne využívanie angličtiny.

Otvárame novú triedu pre deti od 2,5 roka. Mesačne zaplatíte EUR 250 plus stravne (EUR 3 na deň).

Príďte si vyskúšať našu škôlu na týždeň zadarmo (5 dní). Zaplatíte len EUR 3 za stravu na deň.

Viac informácií o našej škôlke nájdete na www.skolka-rybicka.sk, a aktuálne fotky na www.facebook.com/MaterskaSkolaRybicka. Alebo neváhajte zavolať na 0905 408 999.

Atmosféra v našej škôlke sa nedá opísať, to musíte zažíť :). Tešíme sa na Vašu návštevu!

Výroba a oprava klasických samonavíjacích roliet Žalúzie, vonkajšie rolety, sieťky proti hmyzu, markízy Záclony, závesy – so službou zameranie, ušitie, montáž
Prevádzka: Bilíková 16, Dúbravka
Prevádzková doba: po-pia 10:00-12:00 a 13:00-17:00
Kontakt: Šimo Miroslav, 0905 484 224, 02/ 555 66 222

Sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností, kontakt: 0948 617373

Jednoduché a podvojné Ú Č T O V N Í C T V O pre fyzické osoby a malé firmy s viac ako 20-ročnou praxou. 0905 570669

Tanečné pohybové štúdio LA PORTELLA vzniklo s jasnou víziou významne pozdvihnúť úroveň výuky tanca a pohybových kultúr v Dúbravke a jej šírom okolí. Našou výsadou je spojenie krásneho a čistého rodinného prostredia spolu so špičkovými slovenskými i zahraničnými lektormi.


ZABUDOL SOM HESLO  |  DISKUSNÉ PRAVIDLÁ  |  Created by COREDATA 2014