Dnes je meniny oslavuje
     
   

Novinky RC Macko

Milí návštevníci, RC Macko bude po prázdninách otvárať svoje brány až v pondelok 19.1.2015. Momentálne dokončujeme rekonštrukciu kuchynky a následne bude prebiehať veľké novoročné upratovanie všetkých našich priestorov a hračiek. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás i Vaše detičky u nás :-)
Juraj Káčer 2015-01-13 17:44:31
 

Dúbravka má nového starostu!


Martin Zaťovič 2014-11-18 08:46:05
 

Prečo noviny Dúbravčan?

Vo februári 2014 Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Dúbravka, v rámci prijímania rozpočtu, prijalo i uznesenie o pozastavení financovania vydávania Dúbravského spravodajcu (ďalej len DS)a presunutí financií určených na jeho vydávanie do rezervného fondu. Hlavným dôvodom tohto kroku bolo to, že tieto noviny boli opakovane ich šéfredaktorom cenzurované, na čo bol pán starosta, ako jeho nadriadený, upozorňovaný. Za posledné roky sa do nich nedostala žiadna zásadnejšia kritika na adresu pána starostu, aj keď prípadov nehospodárneho nakladania s obecnými peniazmi, nesplnených sľubov, kamarátšaftu a pod. tu nebolo málo. Ak by Dúbravský spravodajca nepodliehal cenzurovaniu, nebol by tu dôvod na vydanie novín Dúbravčan.
Marcel Burkert 2014-11-15 21:03:10
 

Ak nevieš prehrávať, nezaslúžiš si ani víťaziť!

Tesne pred voľbami sa šíria rôzne "overené" informácie, ktoré by mali ich autorov vyniesť na stupeň víťazov. Koľko percent ľudí patrí do skupiny chronických neprajníkov, kritikov, klamárov a ohováračov? Presné číslo nie je podstatné, isté je, že takýchto jedincov je dosť. Chronickí ohovárači sú tak zaneprázdnení svojou aktivitou, že aj keď sa niekde dostanú, nič významné nedosiahnu. Negatívne emócie, neprajnosť a nenávisť človeka postupne pohlcujú a ten sa potom nemôže sústrediť na dobré veci. Nedokáže napĺňať svoje plány, pomáhať ostatným alebo byť pre spoločnosť osožný.
Braňo Semančík 2014-11-15 08:20:50
 

Pozvánka k voľbám

Včera som počul peknú repliku – "Ešte jedny voľby a prídu vianoce". Nuž voľby sú už tu a aj keď to zatiaľ počasie nenaznačuje čoskoro prídu aj tie, najmä deťmi vytúžené vianoce. Predvolebná kampaň skončila, z ulíc a námestí postupne odišli kandidáti, aby si konečne aj oni oddýchli. Viem, že niekedy vám liezli na nervy, niekedy zavadzali, keď ste išli s plnými taškami nákupov a so sebou malého potomka. Koniec. Kandidáti urobili čo mohli, predstavovali sa potenciálnym voličom a najmä ponúkali riešenia. Ak im dáme príležitosť čas ukáže čo dokážu.
Albert Liptovský 2014-11-14 09:33:59
 

Stop ďalšiemu nezmyselnému betónovaniu Dúbravky

Dva prízemné škatule - obchodné domy s dvoma veľkými priľahlými parkoviskami, ktoré mohli byť, ak už, tak schované pod obchodnými domami, a pred nimi mohla byť namiesto betónu zeleň s fontánami, sú nie len „ozdobou“ centra Dúbravky, kde pôsobia pri výškovej zástavbe ako päsť na oko, ale aj ukážkovými príkladmi plytvania cennými pozemkami. V podstate ide o voľné pokračovanie najmä socialistických budovateľských praktík, ktorých výsledok môžme „obdivovať“ napr. na chaotickej výstavbe lemujúcej pravú stranu ul. M. S. Trnavského od Harmincovej po ul. J. Alexyho, ktorá mala byť „výstavnou skriňou“ našej mestskej časti. Je hanbou, že v podstate 40 tisícové mesto, nemá jedinú klasickú obchodnú ulicu ani námestie mestského typu. A o hádam poslednú možnosť, niečo s tým spraviť, sme sa pripravili sami – našim nezáujmom o veci verejné, keď sme developerom a úradníkom nepriamo dovolili, alebo dovoľujeme robiť si čo sa im zachce - v tomto prípade zohyzdiť centrálnu časť Dúbravky.
Marcel Burkert 2014-11-13 16:00:00
 

Obec bez tretieho sektora? Alebo o bezrukej samospráve

A nielen bezrukej, ale i o samospráve bez očí, uší, či nôh. Význam tretieho sektora a občianskych aktivistov je veľmi významný, hoci si to málokedy uvedomujeme. O očiach a ušiach samosprávy Kto pozná najlepšie potreby obyvateľov obce? Obyčajne skoro všetci. Veľmi málo sa však stáva, že by ich poznal aj miestny úrad. Väčšinou každý občan obce vie, čo mu konkrétne chýba – jednému chýba dobré spojenie do mesta, iný by potreboval lepšiu sociálnu starostlivosť a iný zdravotnú. Sú aj takí, ktorí chcú žiť v peknom a zdravom prostredí a ďalší, „zelenší“, rád zase na bicykli do práce. Každí máme svoje potreby, ale len pár z nás sa nájde, že ich vysloví nahlas.
Matej Nagy 2014-11-10 12:40:25
 

Zásady kritizovania. Aj v predvolebnej kampani

Raz som počul zaujímavé prirovnanie, že v našej spoločnosti sú ľudia, ktorí sa podobajú muchám, vyhľadávajúcimi na druhých to, čo zapácha, a iní sú zas ako včely, vyhľadávajúce na druhých kvety, resp. to, čo je v nich dobré. Dotyčný vyslovil želanie, aby sme boli včelami a na druhých si všímali len to dobré. Je to ale vôbec možné a účelné len takto jednofarebne vidieť ľudí? A ak áno, vzťahuje sa to aj na politikov a iných verejných a štátnych služobníkov?
Marcel Burkert 2014-11-09 08:50:41
 

Nalejme si čistého vína, pán Havrilla!

... alebo pomyselné „B“ o zámene pozemkov pre pána poslanca Havrillu, stranu Smer – SD, pána starostu Sandtnera a ostatných zarytých obhajcov tejto transakcie. Vážený čitateľ, dovoľujem si prihovoriť sa Vám ako bývalý člen Mediálnej komisie, či rady, periodika Dúbravsky spravodajca, ale aj ako človek, ktorý vo veci Polyfunkčného domu Pod Záhradami oficiálne komunikoval s úradmi (a ešte nie ako kandidát do volieb samosprávy, čiže ako predvolebná téma na zapáčenie sa – predpokladám totiž, že pri spochybňovaní tohto článku sa aj na toto bude poukazovať). Nižšie uvedený text nepochádza z môjho pera (nemám vo zvyku pýšiť sa cudzím perím – ako Strakovi, či strake sa to ani nehodí). Ale vážne: Tento text je typickým príkladom textov, článkov, poznámok, ktoré sa v Dúbravskom spravodajcovi nemohli nikdy objaviť, pretože nešli v línii so starostovským myslením a konaním. Pripúšťam, že je dosť ostrý, ale na text pána poslanca sa inak ani reagovať nedalo. Myslím, že na úvod stačilo. Prosím začítajte sa do riadkov, ktoré sú dielom ľudí, ktorí sa neskrývajú za lži a polopravdy
Vladimír Straka 2014-11-09 08:49:00
 

Ľudské práva, Dúbravka, pasivita a Juhoafrická republika

Raz ktosi vyslovil vetu: „To, čo je zákonné, neznamená automaticky, že musí byť aj etické. A skutočne. V Justiniánskom kódexe, jednom zo základných pilierov práva sa píše: „Vo všetkých veciach ma prednosť spravodlivosť a slušnosť pred prísnym chápaním práva“. Samo „právo“ v tejto vete pripúšťa, že nie je dokonalé, a že to, čo je v súlade so zákonom ešte nemusí byť správne. Dá sa to chápať tak, že zákonnosť právneho aktu nemusí byť správne etická voči človeku, voči občanom. Hoci ľudia bývajú presvedčovaní, že to čo sa udialo je pre nich výhodné, mnohokrát to tak necítia. Zámena pozemkov môže byť zákonná, ale ľudia sa s ňou nemusia stotožniť. Žlté čiary nakreslené na ceste môžu byť zákonne správne, ale nemusela to byť voľba širokej skupiny občanov.
Juraj Steklac 2014-11-09 08:47:54
 

Aspoň na bilbordoch som nezávislým

Podpora Smeru je príma, ale nie som hlupák, aby som sa s tým chválil na bilbordoch a spochybňoval tak moju nezávislosť, ktorú tam zdôrazňujem. Tým by som na ňu mohol vrhnúť zlé svetlo. Ako by ju potom mohli pochopiť moji potenciálni nesmerácki voliči, ktorí majú po krk Istôt a ktorí môžu byť vážkami na váhach? Ďakujem za pochopenie. S pozdravom, váš "nezávislý" starosta...
Marcel Burkert 2014-11-07 12:51:05
 

Poslanci o svojom 4 ročnom pôsobení v miestnom zastupiteľstve

Ako jeden z mnohých Dúbravčanov, ktorému nie je ľahostajné, čo sa v Dúbravke deje, som v júni tohto roku oslovil poslancov a poslankyne Miestneho zastupiteľstva Dúbravka, či by bolo z ich strany možné, odpovedať mi na nasledovné otázky: A) Čo sa Vám od začiatku volebného obdobia podarilo presadiť alebo splniť z Vášho volebného programu, resp. z plánov s ktorými ste šli kandidovať za poslancov, B) Čo konkrétne ste pre to museli urobiť, že sa to podarilo a C) V prípade, že z Vášho programu sa niečo presadiť nepodarilo, mohli by ste uviesť prečo?
Marcel Burkert 2014-11-07 12:41:18
 

Komu slúži Mestská polícia

Väčšina ľudí, o ktorých viem že sú vodiči, a ktorým kladiem otázku: „Čomu podľa vás venuje mestská polícia najväčšiu pozornosť“, odpovedá na ňu približne takto: „Vyberaniu pokút od vodičov“. Prípadne dodajú: Aby naplňovali mestskú kasu. A na otázku: „Čomu by podľa nich mala mestská polícia venovať väčšiu pozornosť“ títo ľudia odpovedajú: „Čistote na uliciach a iných verejných priestranstvách“, prípadne aj nepovoleným skládkam odpadu. Tak skúsme sa teda pozrieť na realitu, aj keď len čiastkovú štatistiku, do akej miery sa táto v základom bode zhoduje s odhadom občanov z mojej malej „ankety“.
Marcel Burkert 2014-11-03 09:53:35
 

Školská taška 2. Už je na nákladnom aute

Takže už je školská taška na nákladnom aute, tak ako sme uvažovali v prvom článku. Ale čo ďalej? Buďme k sebe úprimní, je to v podstate iba forma. Či je učebnica vo forme knihy alebo vo forme tabletu, je to stále učebnica. Ťažká školská taška je síce dlhodobý problém, ale asi to nebude najväčší problém školstva ako taký. Rozhodujúce je, aký je obsah. Ten obsah, čo sa vyučuje, čo sa “nevyučuje”. Hoc existujú rôzne pojednania na tému, aké dôležité je školské vzdelanie na uplatnenie v živote, môžeme povedať, že dobré vzdelanie sa v živote vždy hodí. Otázkou dneška je, čo má vlastne škola naučiť?
Juraj Steklac 2014-11-03 09:38:21
 

Staroba, osteoporóza, škôlky, komunity a môj príbeh

Niekedy mi pripadá, akokeby táto krajina nebola pripravená na to, že ľudia raz budú starí a chorí. Keď je staroba zdravá, všetko je nádherné, problém je keď príde nemohúcnosť, nepohyblivosť. Moji dvaja starí rodičia z otcovej strany zomreli pomerne skoro, bol som vtedy v podstate veľké dieťa. Človek si až s určitým vekom plne uvedomí problémy a ťažkosti staršieho veku. Dovtedy sú starí rodičia symbolom múdrosti, lásky a všemožných spoločných aktivít. Dá sa povedať, že bezprostredne osobne príbuzensky som bol s nemohúcosťou a z nej vyplývajúcich tragédií konfrontovaný ako mladý začínajúci lekár, keď si môj starý otec zlomil krčok stehnovej kosti. Mal už veľa rokov a samozrejme osteoporózu. Bol zametať sneh na schodoch a padol.
Juraj Steklac 2014-11-03 09:33:06
 

Verejné postoje a ľudská nezávislosť

Všetci ľudia sú vlastne závislí. Minimálne sú závislí na vlastných názoroch. V našom okolí sa dnes mnohí tvária nezávisle. Niekto je nezávislý expert, nezávislý realitný maklér, zamestnanec nezávislý od svojho zamestnávateľa, lekár nezávislý od poisťovní, učiteľ nezávislý od učebných osnov, plno ďalších nezávislých ľudí, nezávislý verejný činiteľ a nakoniec nezávislí kandidáti. Verejná kríza našej spoločnosti a pocit bezmocnosti čokoľvek ovplyvniť vo verejnom živote nás dohnala k novému produktu dnešnej doby – nezávislému kandidátovi. Znechutenie z verejných štruktúr vynieslo názov nezávislý kandidát na piedestál.
Juraj Steklac 2014-10-27 13:08:21
 

Denník aktívneho Dúbravčana

Už je to pár rokov, čo sledujem veci verejné a bohužiaľ musím poznamenať, že sa u nás v Dúbravke za posledných 8 rokov príliš veľa k lepšiemu nezmenilo. Nejde len o riadenie mestskej časti ako takej, ale našlo by sa veľa vecí a neriešení, ktorým by sa dalo niečo vytknúť.
Tomáš Husár 2014-10-26 20:01:06
 

Podjazd Saratovskej pod železničnou traťou - radosť či memento?

Ako to obvykle býva, sú veci, čo sa riešia roky. Podjazd (alebo nadjazd) Saratovskej ulice pod (nad) železničnou traťou Lamač - Devínska Nová Ves je jednou z nich. Teraz sa stáva nanajvýš aktuálnym, nakoľko čoskoro developer otvára na sever od trate obchodné stredisko. A s ním údajne 2400 parkovacích miest. A mhd? Možno bude nejaký ten autobus. Z predĺženia električkovej trate nezostalo nič. Snáď niekedy v budúcnosti. Predstava, že sa súčasným starým jednopruhovým podjazdom pri „Technickom skle“ budú striedať autá idúce z Karlovej Vsi a Dúbravky do hyperobchodu a späť, vyráža dych. Túto situáciu si dnes nevie asi nik predstaviť.
Juraj Steklac 2014-10-21 08:17:28
 

Kaverny v Dúbravke

Myšlienka na vybudovanie vojnového opevnenia v okolí Bratislavy pochádza zo začiatku dvadsiateho storočia, kedy bol v roku 1890 sprevádzkovaný prvý pevný most v Bratislave cez Dunaj, most Františka Jozefa. Bol to Starý most. Bol pre obyvateľov veľkým prínosom, ale z vojenského hľadiska rieka znamená prekážku, ktorú tento most odstraňoval. Preto už v roku 1902 sa na Ministerstve vojny Rakúsko-Uhorska objavil koncept na ochrany mostu. Túto ochranu zabezpečovala línia Kaverien a k ním prislúchajúce palposty diel. Kaverna je delostrelecký úkryt vybudovaný do skaly.Línia sa tiahla od Sitiny až na Kamzík. Rakúsko-Uhorsko predpokladalo zvýšenú možnosť napadnutia od Karpát, pretože hory poskytovali útočníkom väčšiu ochranu, ako Podunajská nížina. Na Dúbravskej hlavici, ktorá bola vtedy pasienkom bez stromového porastu, bol vybudovaný palpost s prislúchajúcimi kavernami v okolí.
Lukáš Vladovič 2014-10-17 16:24:59
 

Stretnutie s občanmi za zachovanie Domu Kultúry

Tak ako bolo zverejnené na pozvánke, uskutočnilo sa 10.10.2014 stretnutie zástupcov petičného výboru Za zachovanie Domu kultúry , ale aj niekoľkých poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi Dúbravky. Túto akciu okrem petičného výboru zvolávali aj kandidát na starostu Dúbravky M. Zaťovič a riaditeľka Domu kultúry H. Dóšová. Príjemným prekvapením bolo, že túto akciu zaregistrovali i na miestnom úrade a vyslali tam neoficiálnu delegáciu v zložení dvoch pracovníčok – vedúcich oddelení MÚ a šéfredaktora Dúbravského spravodajcu.
Albert Liptovský 2014-10-12 11:17:37
 

V starom štýle

Tento článok je reakciou 5 členov bývalej mediálne komisie na článok „Konečne som tam kam patrím“ zverejnený v najnovšom čísle Dúbravského spravodajcu (č. 4/2014). Ten kto sa dostal tam kam patrí bol Dúbravský spravodajca, ktorého vydávanie, resp. financovanie vydávania, pozastavilo miestne zastupiteľstvo v marci tohto roku. Naša reakcia na tvrdenia uverejnené v danom článku bola zaslaná novej mediálnej rade (aj keď tú starú zatiaľ nikto neodvolal) a tiež pánovi prednostovi a pánovi starostovi so žiadosťou o jej zverejnenie; ak skutočne platí to, čo v týchto novinách posledne pán starosta Sandtner deklaroval, že on si demokratické princípy, kde patrí aj pluralita názorov, cti a nikdy v týchto novinách cenzúru nepodporoval.
Marcel Burkert 2014-10-12 08:55:06
 

Nezmysly, polopravdy a osočovania alebo ako elementárnu ľudskú slušnosť korumpuje moc

Na tlačovej besede starostu m.č. Dúbravka, ako aj na septembrovom zasadnutí Mietneho zastupiteľstva odznelo z úst pána starostu opäť niekoľko účelových tvrdení a poloprávd na adresu hospodárenia Domu kultúry Dúbravka v jemu vlastnom štýle typu „….buď sa tam falšujú údaje a sa šafári alebo nikto tomu nerozumie…..“ alebo „… Dúbravka do toho naliala strašne veľa peňazí…. stále to nie je naše…. Je to staré, dali nám to na spravovanie, nás to stojí peniaze“ Podobným argumentáciám a útokom na „zlý menežment“ Domu kultúry čelíme už minimálne štyri roky…. V tomto období útoky gradujú, no niet sa čo diviť, zvolebnieva sa.
Albert Liptovský 2014-10-08 21:15:43
 

Zachovajme Dúbravke zelený šarm

Do Dúbravky som sa prisťahoval z inej mestskej časti práve preto, že ako jedna z posledných mestských častí má dostatok zelene medzi bytovými domami a je obkolesená horami, na ktorých je už ďalšia výstavba málo pravdepodobná. Je to podľa môjho názoru, ako rodeného Bratislavčana, ktorý pozná všetky mestské časti, najkrajšia mestská časť Bratislavy. Toto konštatovanie však pri súčasnom trende zástavby posledných zelených plôch už za pár rokov nemusí platiť.
Libor Gula 2014-10-08 09:27:21
 

Len pár slov do Dúbravského spravodajcu

Vážení čitatelia, ako určite veľa z Vás zaregistrovalo, pán starosta zo súkromných sponzorských darov opätovne začal vydávať noviny "Dúbravský spravodajca". Nič proti tomu – má na to právo. Sľuboval však on a aj jeho šéfredaktor, že bude zverejňovať aj kritické články, pokiaľ nebudú útočné. Chcel som využiť túto príležitosť a zverejniť reakciu na "rozhovor" s pánom starostom a napísať svoj názor. Dnes som sa od pána šéfredaktora dozvedel, že niektoré časti z článku zverejní. Niektoré časti znamená, že článok zostrihá tak aby vydavateľovi vyhovoval. I na to má právo, len neviem či je to korektné.
Albert Liptovský 2014-10-03 14:56:37
 

O pohár BSK 2014

S miernym odstupom času by som sa Vám rád pripomenul ohľadom futbalového turnaja, ktorý som aj tento rok organizoval ale pod iným názvom a síce "O pohár BSK 2014". Ako iste viete a boli ste informovaní, turnaj sa z dôvodu nepriaznivého počasia presunul z 13.09.2014 na 21.09.2014 čo malo trochu nepriaznivý účinok na obsadenie daného celodenného turnaja. Miesto ôsmych mužstiev sa predstavilo päť ale turnaj bol hrateľný a našiel svojho víťaza. V prípade zachovania ôsmych mužstiev by sa vytvorili dve skupiny, z ktorých by postupovali do play off dve mužstvá a nasledovalo by semifinále, boj o tretie miesto a celkové finále.
Mário Borza 2014-09-30 11:48:02
 

Riešenie problému parkovania! Bravó!!!

Zdravím pánov poslancov, pána starostu, pána veliteľa okrskovej stanice mestskej polície za Dúbravku, dámy s referátu dopravy, Dúbravskú televíziu, Dúbravské noviny. Bývam v Dúbravke nejakých 40 rokov. Mám ju rád a chcem tu bývať aj naďalej. Idem včera von so psom, a skoro ma vystrelo. Na križovatke Fedákova - Gallayova vycapené upozornenie o realizácii vodorového dopravného značenia. Na druhý den pomalované žlté čiary. Aby sa teda nedalo parkovať v zákrutách. Lebo je to v nejakej vyhláške napísané.
Peter Považan 2014-09-24 17:11:18
 

Semafory Pri kríži

Semafóry na križovatke Pri kríži-Saratovská by mali byť iba začiatkom. Mnohí ich ešte teraz spochybňujú, ale už dnes, aj vzhľadom na budúcnosť sú nutné. Centrum Dúbravky totiž už je a najskôr bude ešte viac preťažené. Je najskôr chybou orientovať celú dopravu do jednej severo-južnej ulice Trnavského-Saratovská a len jej dvoch výpadoviek Alexyho a Harmincova. Pritom najhoršiu dostupnosť do mesta majú ľudia z konca Dúbravky, ktorí musia prakticky prejsť celou mestskou časťou.
Juraj Steklac 2014-09-22 09:53:50
 

Statická doprava v severozápadnej Dúbravke

Dúbravka je hustá ako Vianočná kapustnica. Celá je zahustená domami, autami. Severozápad Dúbravky v tom jednoznačne vedie. Až tak, že mi nie je jasné, ako chcú Dúbravku niektorí stále zahusťovať. Južná časť obce je v tomto ešte pomerne vyrovnane. Ak si prečítame dojmy z netu, mnohokrát "nepublikovateľné", v zahustenom parkovaní vedú ulice Homolova, Cabanova, Tranovského. Predstava, že by sa tu v prípade potreby vtesnalo požiarne vozidlo, je priam až naivná. Vznik ďalších parkovacích miest je vzhľadom na priestorové možnosti na úrovni utópie. Alebo by sa zosekala už aj tak utláčanú zeleň.
Juraj Steklac 2014-09-22 09:51:13
 

Školská taška patrí na nákladné auto

Na otázku, či sa má školská taška nosiť na chrbte alebo na pleci je odpoveď jednoduchá. Školská „tiažka“ patrí na nákladné auto. Čo vnímam, asi 35 rokov táto krajina diskutuje na tému, že školské tašky sú pre deti veľmi a zbytočne ťažké. A márne hľadá riešenie. Včera som zodvihol dnešnú školskú tašku a pochopil som, že tá moja bola vlastne veľmi ľahká proti tomu, čo váži táto. Skutočne nechápem, že pri tom prudkom nástupe tabletov, elektronických knižných obchodov a neschopnosti ministerstva školstva vytlačiť učebnice, ich ešte niekto neposkytol v elektronickej podobe do tabletov tak, aby sa z nich dalo učiť.
Juraj Steklac 2014-09-19 12:41:37
 

Likvidujú úradníci dúbravskú evanjelickú cirkev?

Či už chceme, alebo nie, dnes sa všade chodí na autách. Aj do kostola. Mnohí dúbravskí evanjelickí cirkevníci sú aj z iných mestských častí. Po deklaráciách pomoci samosprávnych úradov aj iným cirkvám ako majoritnej vzniká pocit „križiackeho“ ťaženia. Podpory bývajú všeobecne ústne sľúbené, ale praktické postoje sa často strácajú. Evanjelici sa tešia svojmu kostolu v Dúbravke, problém dostupnosti však vzniká v možnosti (ne)parkovania. Parkovanie je obmedzené a preto mnoho ľudí do kostola nepríde, hoci by rado.
Juraj Steklac 2014-09-19 12:34:43
 

Zverejňovanie zmlúv Dúbravčan o.z.

Zmluva o dotácií Dúbravčan o.z.
Zmluva s dodávateľom


Počasie v Dúbravke

Počasie Bratislava - Svieti.com

Napíšte vlastný príspevok

Nadpis:

Príspevok:
súhlasím s diskusnými pravidlami
Jeden + = 30

Cyklotrasy v okolí Dúbravky

Internetový portál letsbike.eu bol vyhotovený v rámci implementácie projektu „Za mostom“, spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.Aby vaše auto vždy naštartovaloPedikúra HELENA

Ponúkam medicinálnu (suchú) pedikúru, reflexné masáže nôh, detoxikačné kúpele nôh, kombinovanú pedikúru (kombinácia mokrej so suchou).

Prevádzka: Dom kultúry,Saratovská 2/A, Dúbravka
Kontakt: 0911 605 101

Materská škola Rybička

MŠ Rybička, Heyrovského 2, Bratislava
+421 905 408 999, info@skolka-rybicka.sk


Už len mesiac do začiatku školského roka a ešte je veľa detí v Dúbravke, ktoré nemajú materskú škôlku. Ponúkame Vám MŚ Rybička, veselú škôlku rodinného typu s individuálnym prístupom, so zameraním na emocionálnu bezpečnosť detí a zdravý pohyb. Vzťahy k deťom ale aj v kolektíve sú postavené na vzájomnom rešpekte a úcte.

Rybička je v Lamači, Heyrovského 2, na skok od Dúbravky. Má krásne čisté a veľké priestory, špecifikom je vlastná pohybová miestnosť. Program zahŕňa veľa pohybu a kreatívnych aktivit hlavne vonku, klasickú prípravu predprimárneho vzdelávania obohatenú o aktuálne nápady a aktívne využívanie angličtiny.

Otvárame novú triedu pre deti od 2,5 roka. Mesačne zaplatíte EUR 250 plus stravne (EUR 3 na deň).

Príďte si vyskúšať našu škôlu na týždeň zadarmo (5 dní). Zaplatíte len EUR 3 za stravu na deň.

Viac informácií o našej škôlke nájdete na www.skolka-rybicka.sk, a aktuálne fotky na www.facebook.com/MaterskaSkolaRybicka. Alebo neváhajte zavolať na 0905 408 999.

Atmosféra v našej škôlke sa nedá opísať, to musíte zažíť :). Tešíme sa na Vašu návštevu!

Výroba a oprava klasických samonavíjacích roliet Žalúzie, vonkajšie rolety, sieťky proti hmyzu, markízy Záclony, závesy – so službou zameranie, ušitie, montáž
Prevádzka: Bilíková 16, Dúbravka
Prevádzková doba: po-pia 10:00-12:00 a 13:00-17:00
Kontakt: Šimo Miroslav, 0905 484 224, 02/ 555 66 222

Sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností, kontakt: 0948 617373

Jednoduché a podvojné Ú Č T O V N Í C T V O pre fyzické osoby a malé firmy s viac ako 20-ročnou praxou. 0905 570669

Tanečné pohybové štúdio LA PORTELLA vzniklo s jasnou víziou významne pozdvihnúť úroveň výuky tanca a pohybových kultúr v Dúbravke a jej šírom okolí. Našou výsadou je spojenie krásneho a čistého rodinného prostredia spolu so špičkovými slovenskými i zahraničnými lektormi.


ZABUDOL SOM HESLO  |  DISKUSNÉ PRAVIDLÁ  |  Created by COREDATA 2014